ETBİS Sıkça Sorulan Sorular

ETBİS'ce Cevaplanmış sıkça sorulan sorular ve cevapları


06/03/2018

ETBİS’e kayıt olmamanın cezai yaptırımı 5000-20000 arası idari para cezası

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde ETBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri hakkındabeş bin Türk lirasından yirmi bin Türk lirasına kadar idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır.


11/01/2018

ETBİS’e kayıt için evrak gerekir mi? Herhangi bir ücret ödenir mi?

ETBİS'e kayıt olmak için herhangi bir evrakın Bakanlığa sunulması ya da ücret ödenmesi gerekmemekte, tüm işlemler www.eticaret.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.


11/01/2018

ETBİS’e kimlerin kayıt olması gerekiyor?

ETBİS’e kimlerin kayıt olması gerekiyor?

Aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel kişiler faaliyete başlamadan önce ETBİS’e kayıt olur:
a) Kendilerine ait elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar.
b) Aracı hizmet sağlayıcılar.
c) Yurt içinde yerleşik olup yurt içinde elektronik ticaret faaliyetinde bulunmamakla birlikte yurt dışında yerleşik bir aracı hizmet sağlayıcı üzerinden sözleşme yapan veya sipariş alan hizmet sağlayıcılar.


11/01/2018


whatsapp number